Logo Bureau Voor Conceptuele zaken zwart
Home > Terra Park Groningen
a
Terra MBO Groningen
B met vingerafdruk groen

Terra Park Groningen

De gemeente Groningen werkt aan de ontwikkeling van het gebied Helpman-Noord. Onderdeel van het plangebied is het terrein van opleidingscentrum Terra, de groene school van Noord-Nederland. Het gebied kent een rijke historie waarvan nog veel elementen boven- en ondergronds aanwezig zijn. Tegelijkertijd is Terra het onderwijs aan het ontwikkelen naar een meer hybride vorm die zich verplaatst naar de praktijk en het bedrijfsleven.

De gemeente Groningen wil een integrale visie op groen en verkeer voor het gebied Helpman-Noord als onderdeel van de omgeving. Terra valt binnen de groene parkzone ‘’Zuiderplantsoen of Liniepark”. De gemeente wil dit graag zo houden en waar mogelijk nog versterken. Er zijn ambities geformuleerd voor wonen, ruimtelijke kwaliteit, leef kwaliteit en mobiliteit. Op basis van deze ambities is de vraag een concept te ontwikkelen waarin wonen, leven, werken en onderwijs samenkomen.

Terra Park Groningen inspiratiesessie
Terra Park Groningen plattegrond

De aanpak

 

In 2021 organiseren we strategische en inspiratie sessies met vertegenwoordigers van Terra en de gemeente Groningen. Tijdens deze sessies zijn de gezamenlijke ambities en de DNA van Terra in beeld gebracht en zijn specifieke plekken geduid met positief, negatief en kansrijk.

We analyseren de plek en de historie. Met deze input hebben we vervolgens voor gemeente en Terra een concept ontwikkeld: ‘TerraPark, ProefPark voor stedelijke vergroening’. Dit concept hebben we verder uitgewerkt in verschillende scenario’s.

Het resultaat

 

  • Inzicht in onderwijskundige en mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen van Terra;
  • Draagvlak en enthousiasme resulterend in een intensieve samenwerking tussen Terra en de gemeente Groningen;
  • Een inspirerende toekomstvisie met een helder en authentiek verhaal en merkidentiteit voor het gebied;
  • Een creatief én doordacht concept om doelgericht te investeren en het project te kunnen realiseren;
  • Ruimtelijke scenario’s vanuit het concept met inzicht in (her)ontwikkelingsmogelijkheden, kansen en risico’s

 

Projectteam: samen met De Plekkenmakers.

Terra Park Groningen resultaat
Terra Park Groningen plattegrond schets
Geschetste impressie vanuit de hoofdentree van Terra Park Groningen
Terra Park Groningen schets