Logo Bureau Voor Conceptuele zaken zwart
Home > Parkhaven 010
a
Parkhaven Rotterdam artist impression
B met vingerafdruk groen

Parkhaven 010

De Parkhavenkade in Rotterdam is een leeg stukje stad aan de Maas, het is een plek waar je niet altijd even graag verblijft. Toch ligt de ontwikkeling van dit gebied gevoelig bij de bewoners in de omgeving. Bij de ontwikkeling spelen daarnaast meer, op het eerste gezicht tegengestelde, thema’s: monumentale waarden, groen, geluid, mobiliteit en duurzaamheid.
De gemeente Rotterdam heeft van de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners een planstudie ontvangen voor het integreren van woningbouw in het gebied Parkhaven. De gemeente ziet kansen, maar wil wel eerst onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan op deze plek.

Parkhaven Rotterdam Inspiratiesessie
Parkhaven Rotterdam Inspiratiesessie DSC 6789

De aanpak

 

Met creatieve inspiratiesessies halen we op speelse wijze input op bij de bewoners in het omliggende gebied. De deelnemers gaan hierin individueel met visuele werkvormen aan de slag en laten hiermee zien wat ze goed en minder goed vinden aan het totale plan en aan de voorgestelde plattegronden van de woningen en komen met ideeën voor voorzieningen.

Voor de deelnemers blijken het waardevolle sessies te zijn waarin ze zich gehoord weten, hun ideeën kwijt kunnen en zich verbonden voelen met elkaar en met de ontwikkelingen binnen hun leefomgeving. Daarnaast leveren de sessies de planontwikkelaars naast draagvlak veel bruikbare informatie en concrete ideeën op.

We organiseren een online live uitzending met 700 belangstellenden om het masterplan te presenteren in 2021 en een online presentatie van het bestemmingsplan in 2022 waarvoor we een animatie inzetten om uit te leggen wat een bestemmingsplan is en hoe mensen een bezwaar in kunnen dienen.

Het resultaat

 

Met de input van de deelnemers is het stedenbouwkundig en architectonische ontwerp op een aantal belangrijke punten aangepast. Op 18 februari 2021 stemt de gemeenteraad van Rotterdam in met de ontwikkeling van Parkhaven 010. Het college geeft het plan op 15 februari 2022 vrij voor terinzagelegging. Het project is nu in de bestemmingsplanfase.

Project 2020 – 2021: samen met De Plekkenmakers. Sinds 2022 via Bureau voor Conceptuele Zaken.

Parkhaven Rotterdam render resultaat

‘’Zo fijn dat we nu de kans krijgen om mee te denken over Parkhaven 010’’

 

Een bewoner en deelnemer

Parkhaven Rotterdam Inspiratiesessie DSC6325
Parkhaven Rotterdam Plekwaardering
Parkhaven Rotterdam Inspiratiesessie