Logo Bureau Voor Conceptuele zaken zwart
Home > De Hoornes Katwijk
a
Hoornes Passage Katwijk
B met vingerafdruk groen

De Hoornes Katwijk

De gemeente Katwijk heeft in 2018 haar ambities voor de toekomst van Katwijk vastgelegd in een omgevingsvisie. Daarbij is rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente wil in co-creatie met betrokkenen uit de wijk de ambitie op gebiedsniveau verder uitwerken.

De wijk de Hoornes is gekozen als pilot. Deze wijk heeft een specifiek profiel met diverse doelgroepen. Daarnaast komt een aantal ontwikkelingen samen zoals vernieuwing van het winkelcentrum, meer diverse vormen van woningbouw, verbetering van de sociale cohesie en energietransitie.

De gemeente Katwijk ziet kansen en mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en voor verbetering van wonen, verkeer, voorzieningen en zorg. Hiervoor is draagvlak bij alle stakeholders, saamhorigheid, betrokkenheid en verbetering van het imago nodig, zodat mensen weer vertrouwen in de wijk krijgen.

Hoornes Passage Katwijk
Hoornes Passage Katwijk Aanpak Mobile Abri

De aanpak

 

De eerste stap bestaat uit interviews die we houden met alle strategische stakeholders. Voorafgaand aan het interview krijgt iedere stakeholder de opdracht een moodboard te maken dat het eigen toekomstbeeld van de wijk verbeeldt; tijdens het interview lichten ze dit toe. Hierbij valt de spreiding van de plekken met positieve, negatieve en kansrijke waardering op.

In een pop-up meedenkdag in de Hoornespassage halen we vervolgens een dag lang input op bij bewoners, gebruikers en betrokkenen. Bovendien gaan we met een mobiele Abri de wijk in en gaan we langs diverse hotspots om aanvullend ideeën op te halen bij bewoners.

Het resultaat

 

De waardevolle opbrengst van alle sessies is op een overzichtelijke manier in een handzaam en toegankelijk boekje in beeld gebracht. Dit document vormt de basis voor een integrale toekomstvisie en stedenbouwkundig plan voor de Hoornes.

De wijze van participatie met inzet van co-creatie zorgt voor draagvlak voor verdere planvorming. Deze aanpak leverde veel positieve reacties en publiciteit op.

Projectteam: samen met De Plekkenmakers.

Resultaten co-creatie Passage Katwijk

Ik ben ontzettend blij dat we samen de Hoornes klaar gaan maken voor de toekomst. Dat wordt hard werken en vraagt een lange adem, maar als we het goed doen zal de Hoornes een wijk zijn waar je straks nog fijner woont, werkt en verblijft.”

 

Wethouder Gerard Mostert

Hoornes Passage Katwijk Co Creatie
Hoornes Passage Katwijk Kansrijke Plekken
Hoornes Passage Katwijk Dromen