Logo Bureau Voor Conceptuele zaken zwart
Home > Hoe
a
Potlood iStock 1137577078
P aqua #90BBAD

Wij geven vorm aan het proces en de plek

Bureau voor Conceptuele Zaken ontwikkelt niet alleen het concept, maar gaat ook een stap verder in het proces. Een grote stap. Bureau voor Conceptuele Zaken loopt samen met de opdrachtgever en eventuele andere stakeholders op om het concept te vervolmaken en te realiseren. The proof of the pudding is in the eating, tenslotte. Bijvoorbeeld anders kijken naar wonen en het inrichten van wijken. Dit geeft mensen en /of organisaties niet alleen het gevoel dat het anders moet, maar ook een idee van wat ze zouden kunnen veranderen. Dit sluit aan bij de nieuwe visie en het daaruit voortvloeiende concept dat Bureau voor Conceptuele Zaken samen met hen ontwikkelt.

Wij voeren de creatieve directie over projecten in de rol van concept­ontwikkelaar, regisseur en creative facilitator.

Michel Kolenbrander
Meedenkdag
Waarderingsformulier DSC6319

Samen komen we tot bijzondere ideeën en tot nieuwe, duurzame resultaten waarbij alle deelnemers ertoe doen en het gevoel ervaren zichzelf te mogen zijn.

 

Samenwerken met Bureau voor Conceptuele Zaken betekent humor, spelen, dwalen en verdwalen, je verbazen, het juiste tempo vinden, energie voelen, je verbonden voelen en onderweg zijn.

Vanuit rust en een gevoel van thuis samen tot een nieuwe aanpak, invulling of benadering komen; een sense of arrival. Je thuis voelen in het proces, samen met anderen.